(IT, GSM) Mechanizm i uczciwość głosowania sms w TV

Może ktoś tutaj wie jak wygląda taki proceder z róznymi głosowaniami
sms-owymi w TV. Przykładowo
głosowania na piosenkę podczas festiwalu lub na osobę podczas dajmy na to
progamu typu "Jak oni śpiewają".
Jak są rozwiązane różnice w czasie, bo jak porównać szanse które ma w
głosowaniu osoba lub utwór z początku programu z tymi z końca kiedy
niejednokrotnie 3 minuty po zakończeniu emisji utworu kończy się tez czas
głosowania?
Są do tego jakieś algorytmy prekognicji czy brane są tylko próbki np z
pierwszych 50 sekund po emisji utworu?
Wie ktoś jak to jest czy jest to jakaś wielka nieprzejednana tajemnica???
Reply to
Jackare
Loading thread data ...
Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić że celem tych głosowań na ogół nie jest wyłonienie zwycięzcy ale zarobienie kasy na SMS-ach. Dlatego wysiłki dążą raczej do zwiększenia liczby wysyłanych SMS-ów niż do bardziej sprawiedliwego liczenia głosów.
Reply to
Krawat

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.