Reklama w TV

Poszukaj watku zprzed 6 dni. Ogolem koszt calkowity wychodzi kolo 1000zl, model to podobno jakas podrobka i napewno nie jest tyle wart.
pozdr.
Reply to
rodzyneck
Loading thread data ...
Tak bardziej z powodów "obyczajowych" zapytam kolegów.
Pamietacie reklamy w TV sk³adanek jakie mo¿na by³o kupiæ w kioskach RUCH .
By³ to jak pamietam Titanic ,jaki¶ ¿aglowiec i jeszcze co¶ (ma³o istotne
co ).
Aktualnie jest reklamowany model Subaru. Ma to byæ model RC.........
Czy wiecie jak zakoñczy³a sie edycja poprzednich sk³adanek ?
Czy z tego co wydano mo¿na by³o z³o¿yæ kompletny model ?
Reply to
Roman B
Witam
Do tej pory by³em w "dziale nas³uchu". NIedawno powróci³em do modelarstwa, po ok20 letniej przerwie( g³ownie karton i plastik). NIestety wtopi³em w Titanica. Po chyba 2,5 roku zakoñczy³em budowe. Z tych 100 numerów da³o siê z³o¿yæ ca³y model, bez wiêkszych problemów, jedyne co trzeba by³o dorobiæ we w³asnym zakresie to podstawka. Nie dali te¿ kleju, szpachli i farb. Przemek
U¿ytkownik "Roman B" snipped-for-privacy@kr.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cip07l$65o$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
Deptak
Jak narazie kupilem 1 numer, ale tam za wiele nie jest napisane...zajzalem na strone wydawnictwa
formatting link
i tam tez nie jest za wiele napisane, narazie poczekam i kupie drugi numer, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozdrawiam :)
Reply to
kresek
Polecam
formatting link
z listy na dole ekranu można wybrać "radio control" i jest tam o wiele więcej niż na polskiej stronie DA, tylko że po angielsku. Jest obszerny FAQ wraz z podstawowymi uwagami. Co więcej brytole mogą już budować spalinowe autko RC. Ciekawe kiedy u nas?
Pytanie czy te modele to podróbki, no nie wiem strona tej firmy wygląda dość poważnie a Tamiya czy inni "uznani" producenci nie mają raczej monopolu na takie rzeczy. Może być ciekawe ;-))
Pozdr.
Reply to
Yaris
A zwróci³e¶ uwagê na fragmencik: (w wolnym t³umaczeniu) zeszyty z czê¶ciami silnika bêd± sprzedawane w cenie wy¿szej ni¿ pozosta³e :) Acha i trzeba czekaæ 15 miechów na ca³o¶æ( przy 2 odcinkach miesiêcznie) ¿eby soboie poje¼dziæ
Przemek
U¿ytkownik "Yaris" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl... > Polecam
formatting link
z listy na dole ekranu mo¿na wybraæ "radio > control" i jest tam o wiele wiêcej ni¿ na polskiej stronie DA, tylko ¿e po > angielsku. Jest obszerny FAQ wraz z podstawowymi uwagami. > Co wiêcej brytole mog± ju¿ budowaæ spalinowe autko RC. Ciekawe kiedy u nas? > > Pytanie czy te modele to podróbki, no nie wiem strona tej firmy wygl±da do¶æ > powa¿nie a Tamiya czy inni "uznani" producenci nie maj± raczej monopolu na > takie rzeczy. Mo¿e byæ ciekawe ;-)) > > Pozdr. > > -- > Wys³ano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
Deptak
NIestety wtopi³em w Titanica. Po chyba 2,5 roku zakoñczy³em budowe.
Niech no kolega powie ile "wtopi³ w tego "titanica " jak liczy³em to co¶ ko³o dwóch du¿ych baniek wysz³o . Byæ mo¿e autko bêdzie o pó³ du¿ej bañki tañsze.Ludzie jeszcze do dzisiaj przychodz± do mnie z tym titanikiem i miotaj± straszne przekleñstwa
Reply to
Jerzy
Nie jestem 'kolowcem', ale chyba zostala przeoczona wazna kwestia: co z dostepem do czesci zamiennych? Tymi modelami beda jezdzili raczej poczatkujacy kierowcy, wiec o uszkodzenia bedzie latwo... A i 'zawodowcom' zdarzaja sie wypadki, jak w kazdym RC.
Reply to
Ladziak
U¿ytkownik "Jerzy" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cipr6q$oal$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Ale za to jaki ³adny :)))) i jak siê æwiczy cierpliwo¶æ ( 2,5 roku )
buwi777
ps. wspó³czujê, ale w ka¿dej sytuacji nale¿y chocia¿ dojrzeæ pozytywne strony
Reply to
buwi777
beda kupowac archiwalne numery ;) cala ta gazetka to fajna reklama modelarestwa bo wiem ze ludzie zaczeli szukac czegos na temat rc. jezdzac modelem(nie z gazetki:P) rozmawialem z ludzmi ktorzy nie mieli pojecia ze takie cos istnieje. tylko szkoda ze jak to przekalkulowac to sie tak przeplaca no i czas skladania... pozdrawiam amar
Reply to
amar
po sumiennym obliczeniu kosztow takiego ,,zestawu'' dosc wysoko przekraczaja one cene calego (w tym przypadku) modelu... wiem bo skladalem kiedys model F- 17 -plastik ..dlatego polecam odkladac pieniadze i kupic calosc... Pozdro. All !!!
Reply to
pawciolus
Witam!! Wg mnie czekanie na z³o¿enie modelu tak d³ugiego okresu czasu (rok, dwa...) to po prostu katastrofa.. Sto razy lepiej sobie kupiæ samochód rc na raty w jakiejœ firmie i mieæ od razu albo po czasie kilku tygodni (wiadomo, jak to jest z tymi zamówieniami). Poza tym, s³ysza³em, ¿e te samochody s¹ kiepskiego wykonania. No i najwa¿niejsze - nikt tego wczeœniej nie testowa³, nie sprawdza³. Du¿o wiêksze zaufanie mam do takich firm jak Duratrax czy Traxxas..
:::Pozdrawiam:::
U¿ytkownik "Roman B" snipped-for-privacy@kr.onet.pl> napisa³ w wiadomoœci news:cip07l$65o$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
Tom
U¿ytkownik "buwi777" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cips4n$jn3$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Tak pozytywnym elementem jest to ,¿e prezentuje siê wspaniale ( w koñcu to 1,30m d³ugo¶ci). Ale za 2,5 tysi±ca nie mo¿e byæ inaczej :)) . wg mnie da³oby siê to zmie¶ciæ w po³owie numerów (niektóre zawiera³y np: 2"patyczki" i 1 rurkê mosiê¿n±. Wg zasady im dalszy numer tym mniej czê¶ci) Cene utrzymali przez ca³y okres wydawczy. A w przypadku Subaru na stronie anglojêzycznej producenta ju¿ pisz±, ¿e niektóre zeszyty bêd± dro¿sze(patrz mój poprzedni post) Przemek
Reply to
Deptak
dro¿sze(patrz
Ciekawi mnie jak to zrobia w Polsce skoro jest jak byk napisane 43x22,50 w prenumeracie. Chyba ze poza prenumerata beda inne ceny zalezne od zawartosci.
Reply to
ROBBO 2
Angole tez składaja spitfire-a 1:10 rc. Ale autko to oni składają spalinowe i pisze ze przy współpracy z kyosho wiec to juz o jakiejs jakosci mowi :) Nie to co u nas
Reply to
Lukas

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.