Tak w sprawie biznesu w Polsce...

Organizacja Transparency International robi badania na temat poziomu korupcji w roznych krajach. Za rok 2004, Polska uzyskala zaszczytne

69 miejsce. Przed Polska lokuja sie nastepujace kraje ("przed", tzn. takie w ktorych poziom korupcji jest mniejszy): Meksyk, Ghana, Peru, Kolumnia, Namibia, El Salvador, Kuba, wymieniajac tylko kraje "mniej cywilizowane". Oczywiscie, mozna spojrzec optymistycznie: Chiny i Rosja sa gorsze. Ale wsrod panstw UE Polska zajmuje zaszczytne ostatnie miejsce.

Link do Transparency International jest tutaj:

formatting link
sciagnac pdf z raportem za 2004.

A.L.

P.S. Disclaimer: Nie mam zdania na temat metodologii uzytej w tych badaniach.

Reply to
A.L.
Loading thread data ...

No, straszna ta Polska. A TI bada korupcję w biznesie?

Konrad

Reply to
KA

Zaszczytne. Doskonale przecietne :-)

No wlasnie - a moze by tak raport kwotowy a nie ilosciowy ? Ciekawe na ktorym miejscu byloby USA .. i jak zakwalifikowac Enron :-P

J.

Reply to
J.F.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.