taki bardziej skomplikowany zaworek

Witam
Temat może rekreacyjny ale zagadnienie jak najbardziej inżynierkskie :-)
Najpierw wprowadzenie.
Chodzi o nurkowanie w aparatach o półzamkniętym obiegu mieszanki. Przy
tym rozwiązaniu powietrze wydychane przez nurka przechodzi przz
pochłąniach Co2 i trafia do worka. Jednocześnie do worka podawana jest
mieszanka o większej niż normalnie zawartości tlenu (32-36-40-50-60%
tlenu). Poziom tlenu się uśrednia i miesznka się nadaje do ponownego
wdechu (zawiera >21% O2). Nadmiar mieszanki jest wyrzucany na zewnątrz.
Takie rozwiązanie nazywane jst aktywnym. Zaleta to prostota, ciągły
wtrysk mieszanki przez dysze o stałym przepływie. Natomiast główna wada
to taka że niezaleznie od bieżącego wysiłku nurka trzeba zawsze podawać
tyle świerzej mieszanki jak gdyby wysiłek był maksymalny.
Teraz rozwinięcie tematu
Zastanawiam się nad wprowadzeniem układu gazomierza (takiego jak na gaz
ziemny ) przy czym zamiast licznikiem wyzwalane by były naprzemiennie
dwa zaworki napełniające i oprózniające sztywny zbiornik o stałym
ciśnieniu bezwzględnym. Zbiorniczek byłby ładowany z butli a obróżniany
do pętli oddechowej.
No i właściwe zagadnienie
Jaki jest najprostrzy gazomierz mogący pracować w dowolnej pozycji , o
wydajności od 1dm3/min do ok 150 dm/min i mający opory przepływu na
poziomie 5mbar? Ewentualnie ma może ktoś jakieś linki do stron z zasadą
działania gazomierzy (poza miechowymi-ten już wiem jak działa - ale
szukam jakiegoś prostrzego.
z góry dzięki za każdą informacje
insz(talator) Marcin
Reply to
m
Loading thread data ...
W rurociągach gazowych przepływ mierzy się zwężką. Czyli kryza z otworem i dwa mierniki ciśnienia. Nic prostszego chyba nie da się wymyślić. Konrad
Reply to
KA
Najwiêkszy asorytyment wszelkiego rodzaju przep³ywomierzy (równie¿ gazu) ma Siemens. Jest naprawdê sporo ró¿nych konstrukcji w zale¿no¶ci od zastosowañ. Magnetyczne, ultrad¼wiêkowe, wirowe... Ale ¿eby z tym nurkowaæ, to ja nie wiem.
Reply to
invalid unparseable

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.