Jak rozciągnąć skutecznie oring

Jak trwale rozciągnąć pierścień uszczelniający
o przekroju kołowym 125x3 na wymiar conajmniej
126x3 . Pierścień jest zrobiony z kauczuku
Etylenowo-propylenowego EPDM 60E .
Próbowałem rozciągnąć ręcznie, ale po chwili
wraca do poprzedniego wymiaru.
Pozdrawiam WM
Reply to
Wlodzimierz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.