Re: Zaginanie blachy wzd?u?krótkichodcinków

Brzeg krawędzi trójkąta w tłoczniku będzie dotykał rozwinietego arkusza
> na brzegu, w odległości 16mm od końcowej krawędzi gięcia, co może stworzyć
> problemy, gdyż jego kontakt z blachą będzie się przesuwał w trakcie ruchu.
Chyba nie do końca rozumiem ten problem, no ale skoro jakiś jest to
można spróbować inaczej pomyśleć. Powycinaj z grubej fest blachy
trójkąty pasujące do tego twojego detalu. Połącz je solidnymi
zawiasami. Potrzebna będzie "góra" i "dół". Między nimi arkusz blachy
alu, który nie będzie miał żadnej swobody ruchu, żeby nic się nie
wichrowało. Oczywiście trzeba by to jakoś w przestrzeni zawiesić, na
jakichś być może sprężynach- coś tam zmajstruj.
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...
Konrad Anikiel snipped-for-privacy@gmail.com napisał(a):
Zawiasy przesztywnią układ, chyba, że zawiasami będzie sama blacha. Popatrz na rozwinięcie blachy, składa się ono z sześciu części (dwa trapezy i dwa razy po dwa trójkąty). Ja myślałem o takim rozwiązaniu, żeby złapać części trapezowe między sztywne też trapezowe kawałki, co wymusi linię gięcia na ich krawędziach. Nacisk siły byłby na krawędź gięcia łączącą małe trójkąty. Ruch na tych dwu krawedziach byłby obrotowy, zapewne jakąś dźwignią bez konieczności użycia drogiej prasy.
Czy widziałeś jak działa zaginarka do blachy? Zaginanie blachy wymaga dużo mniejszej siły niż tłoczenie.
WM
Reply to
WM
Konrad Anikiel snipped-for-privacy@gmail.com napisał(a):
Zawiasy przesztywnią układ, chyba, że zawiasami będzie sama blacha. Popatrz na rozwinięcie blachy, składa się ono z sześciu części (dwa trapezy i dwa razy po dwa trójkąty). Ja myślałem o takim rozwiązaniu, żeby złapać części trapezowe między sztywne też trapezowe kawałki, co wymusi linię gięcia na ich krawędziach. Nacisk siły byłby na krawędź gięcia łączącą małe trójkąty. Ruch na tych dwu krawedziach byłby obrotowy, zapewne jakąś dźwignią bez konieczności użycia drogiej prasy.
Czy widziałeś jak działa zaginarka do blachy? Zaginanie blachy wymaga dużo mniejszej siły niż tłoczenie.
WM
Reply to
WM

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.