Szukam Blachy Al

Potrzebuje kawałek twardszej blachy aluminiowej o wymiarach 2 x 300 x

300 ,Gatunek PA 38 albo PA 4x tudzież według oznaczeń amerykańskich seria 60xx lub 70xx ,taka jak na podwozie do spaliniaków . W hurtowniach we Wrocławiu mają tylko blache A1 a ta odpada , za miękka .
Reply to
eeemil
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.