jak się nazywa taki element?

Chodzi o element trzymający łożysko. Umożliwia on przymocowanie np za pomocą dwóch śrub łożyska kulowego, do płaskiej powierzchni. Płaszczyzna łożyska pod kątem prostym do tej powierzchni, a oś łożyska równolegle do niej.

Rzut boczny w ascii arcie:) x - wał, { } - łożysko, T - śruby mocujące

_______ / \ ___| {x} |_____ _____|_T_______________T_|_______płaszczyzna

Reply to
PH
Loading thread data ...

Witam Wraz z ilustracją:

formatting link

Reply to
PL(N)umber_One

PL(N)umber_One pisze:

Dzięki ;)

Reply to
PH

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.