Mam pytanie czy już ktoś wymyślił...

Witam.

Mam pytanie, czy już ktoś wymyślił formę napędu bazującą na zamianie siły odśrodkowej na czystą siłę ciągu? Nazwałbym to napędem odśrodkowym. Nie chodzi mi tu o ogólnie pojętą "wirujacą rtęć" opisywaną zgrubnie przez ufologów i futurologów, ale opracowanie mtematyczno-fizyczno-mechanicznie (i na razie bez rtęci).

Być może pytanie jest głupie, ale w bazie Urzędu Patentowego nic takiego nie znalazłem. Z drugiej strony nie chce mi się wierzyć, żebym był pierwszy.

Pozdrawiam MH

Reply to
MH
Loading thread data ...

MH snipped-for-privacy@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał(a):

Zapewne chodzi o tzw. napęd strugowodny łodzi. Woda pobierana z dna łodzi po przejściu przez pompę odsrodkową jest wyrzucana do tyłu, dając odrzut.

To nie jest optymalny napęd. Lepsza jest śruba napędowa w dyszy. Do takich wniosków doszli w tej publikacji:

formatting link

Pozdrawiam WM

Reply to
Wlodzimierz

Nie chodzi o tego rodzaju napęd, ale dziękuję za odpowiedź.

MH

Wlodzimierz snipped-for-privacy@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał(a):

Reply to
MH

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.