Manometr elektroniczny

Potrzebne mi są dwa manometry elektroniczne.
Jeden w zakresie do 0,3 MPa, a drugi to w zasadzie wakuometr, bo ma
mierzyć od ciśnienia atmosferycznego aż do próżni.
Mam do wyboru marki Keller, Kobold i Cole Parmer. Wszystkie o zbliżonych
parametrach. Cenowo Cole Parmer jest najdroższy, a tamte dwa podobne.
Ponieważ nie mam doświadczenia z tymi markami, więc pytam Kolegów, co
byście poradzili?
Jacek
Reply to
Jacek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.