Połączenia spawane

Witam zgromadzonych tu inżynierów. Mam pytanie: W JAKI SPOSÓB OBLICZAMY
POŁĄCZENIA SPAWANE? Mam parę książek o spawalnictwie ale nie jestem pewien
czy chodzi tu tylko o wzory ??? Z góry dzięki za odpowiedź.
Reply to
Wojtek
Loading thread data ...
Dnia 2007-01-17 14:53, Użytkownik Wojtek napisał:
Zasady obliczania połączeń spawanych w konstrukcjach budowlanych zawiera norma PN-90/B-03200 "Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie"
Reply to
Michał Grodecki
Michał Grodecki napisał(a):
Dodałbym jeszcze, jako pozycje podręcznikową Podstawy konstrukcji maszyn pod red.Marka Dietricha, tom 2, trony początkowe, do 50-tej. Ale już obejmujące obliczenia przy zniennych obciążeniach, granicę 'zmęczenia' połączenia. Są też tablice współczynników: karbu i stopni nasilenia karbów w zależności od połączenia i 'kształtu' węzła.
Pozdrawiam. W.Kr.
Reply to
wieslaw.kruszewski

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.