Poszukuję wykonawcy małych serii gię

Potrzebuję wykonać serię elementów mocujących specjalistyczną lampę halogenową wraz osłoną. Wygląda na to, że najlepiej będzie go wygiąć z blachy stalowej lub mosiężnej o wymiarach ok. 30x25, ale wychodzi dość skomplikowany kształt.

Poszukuję firmy, która dysponuje urządzeniami i przyrządami, przy pomocy których można coś takiego wykonać i byłaby zainteresowana czymś takim. Takie zamówienie będzie się periodycznie powtarzać.

Jeśli ktoś mógłby taki element wykonać, albo też wie o kimś, kto to może zrobić - byłbym wdzięczny za informację.

Wiesław Bicz

PBP OPTEL sp. z o.o.

ul. Otwarta 10a PL 50-212 Wroclaw Tel.:+48 71 3296853 Fax:+48 71 3296852

formatting link

Reply to
Wieslaw Bicz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.