Poszukuję firmy, zajmującej się w

Poszukuję firmy jak wyżej. Może ktoś ma jakieś namiary albo sam może coś zaoferować.

Serie rzędu 100 sztuk, kształty ewentualnie dość złożone. Wykonać trzeba kilka detali.

W. Bicz

PBP OPTEL sp. z o.o.

ul. Otwarta 10a PL 50-212 Wroclaw Tel.:+48 71 3296853 Fax:+48 71 3296852

formatting link

Reply to
Wieslaw Bicz
Loading thread data ...

Wroclaw oczywiscie;-) Firma CIT International - ul Karkonoska. Maja stronke z namiarami.

Reply to
nevada3

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.