Projektowanie

Cześć!
Chciałbym nawiązać kontakt z ludźmi, którzy znają się na projektowaniu
(domy, mosty, tunele, wszystko związane z inżynierią lądową) w celu
poszerzania wiedzy praktycznej (nie typowo studyjnej). Aktualnie
pracuję w wykonawstwie ale chcę zrobić sobie uprawnienia projektowe.
Wiadomo, że wszystkiego człowiek się nie nauczy ale pewne wzorce
prawidłowego postępowania warto zaczerpnąć od doświadczonych
projektantów. Czasami trzeba coś szybko zaprojektować i dać komuś do
podpisu ;).
Pozdrawiam,
Marcin
Reply to
Marcin
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.