Re: Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego.

Dzieki serdeczne.
Jaroslaw Berezowski napisał(a):
> Dnia Wed, 06 Aug 2008 00:37:49 -0700, Matb napisa�(a):
>
> > Witam. Potrzeba mi stworzy� swego rodzaju czujnik, kt�rego dzia�anie
> > wykorzystuje zjawisko zmiennego pola magnetycznego. Czujnik ma
> > stwierdzac istnienie przep�ywu elektrolitu w rurce. Co mog�
> > zastosowa�, �eby wytworzyc zmienne pole magnetyczne, kt�re skupi si�
> > g��wnie
> > we wnetrzu rurki, a nie na zewnatrz niej.
> > Jak m�g�by wyglada� taki uk�ad pomiarowy? Gdzie najlepiej umiesci�
> > elektrody do pomiaru, (lub co� innego) �eby nie zaburza� przep�ywu?
> > Urz�dzenie ma by� mo�liwie jak najmniejsze.
> >
> > Dziekuj� z g�ry za wszelkie sugestie, rozmaite linki te� mile > > widziane.
> > Pozdrawiam.
> W przeplywomierzach elektromagnetycznych (indukcyjnych) jest uzywane zmiene
> pole, sa wersje bezkontaktowe, np. takie:
>
formatting link
--
> Jaroslaw "Jaros" Berezowski
Reply to
Matb
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.