Re: Otwarty projekt samochodu na pr?d

>> Kolejna inicjatywa (po Linuksie), wspierana przez społeczność i nie
> >> nastawiona na komercję, tym razemelektryczny samochód.
> >>
formatting link
> A po kiego grzyba do tego Linux (wogole komputer)?
> > Bedzie "przy okazji" robil za obwozny serwer?
>
> > W elektrycznych pojazdach dba sie o jak najmniejsze
> > zuzycie energii a nie instaluje dodatkowe odbiorniki...
>
> Nie, z tym samochodem Linux ma tylko tyle wspólnego, że to też z Finlandii.
A ja jeżdżę elektrycznymi samochodami osobowymi.
formatting link
Reply to
Zbyszek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.