Tłumienie sygnału TV w ścianie domu

Rozważam zamontowanie anteny TV (zwykłej napowietrznej) na ścianie domu.
Do nadajnika mam w linii prostej około 15 km.
Jakie tłumienie wprowadziłaby ściana domu, gdybym antenę umieścił nie na
zewnątrz elewacji ale wewnątrz - na strychu? Ściana to cienki tynk na
styropianie i konstrukcja szkieletu drewnianego, czyli głównie wełna
skalna oraz około 2.5 cm płyty wiórowej i płyta k-g.
Czy mała antena pasywna typu "drabinka" dałaby radę?
Reply to
Marcin N
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.