elektryka w domu

Czy ktoś wie skąd w domowej instalacji elektrycznej mogą się brać takie
napięcia jak 45V (AC, przy wyłączonym odbiorniku) czy 120V (AC, przy
włączonym odbiorniku, innym niż ten z 45V)?
m
Reply to
roger
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.