ulepszanie aluminium

Witam...
poszukuje informacji na teamt ulepsznania cieplnego aluminium i jego
stopów...
konkretnie chodzi mi o regeneracje pomp aluminiowych...
g³ównie chcia³bym utwardziæ powierzchnie czopa wirnika pompy ....za wszelkie
uwagi..sugestie z góry dziêkuje
pozdro
Reply to
gulgulq
Loading thread data ...
Ulepszanie cieplne hmmm no nie wiem. ale mo¿esz trochê popatrzeæ tu:
formatting link
(i nie tylko) metody anodowania aluminium. Jedna z odmian daje niez³e rezultaty twardo¶ci powierzchni, ale dok³adnie to sobie poczytaj.
Reply to
Tomek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.