Wilgotność drewna i powietrza

Witam.

Jaka powinna być wilgotność względna i temp. powietrza, aby drewno nie zmieniało swojej wilgotności (8%). Woda w drewnie suchym (4-8%) jest pod postacią cieczy czy gazu?

Robert

Reply to
Robert Wańkowski
Loading thread data ...

Już znalazłem.

formatting link

Reply to
Robert Wańkowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.