wilgotność powietrza - obliczenia

Witam. W jaki sposób mogę obliczyć ile litrów wody potrzebuję do podniesienia wilgotności z A[%] do B[%] w danej temperaturze T[C] w pomieszczeniu o kubaturze X[m3]

Pozdrawiam

Reply to
Amko
Loading thread data ...

Amko snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):

Ściągnij wykres Moliera:

formatting link
danych parametrów powietrza odczytujesz na dolnej skali zawartość wody w gramach na kg suchego powietrza.

Resztę wyliczysz zakładając ,że gęstość powietrza wynosi ok. 1,29kg/m3.

Pozdrawiam WM

Reply to
Wlodzimierz

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.