bilans cieplny - zadanie

Witam,
Jest takie zadanie:
Oblicz jaki jest minimalny nakład energetyczny (Q [kJ/h]) niezbędny do ciągłej
pracy instalacji odwodornienia etanu do etylenu, jeśli surowiec zawiera
jedynie etan (10% obj) oraz parę wodną (inert): surowiec o temperaturze 300°C
jest doprowadzany do wymiennika ciepła z prękością 10 dm3/h i jest ogrzewany
do 700°C, całkowity stopień przereagowania etanu w reaktorze izotermicznym
(Tk=700°C) wynosi 70 %.
H2O: ΔH°=-241,93 kJ/mol Cp=32,2 x 1,9 x 10-3 T J/molK
etan: ΔH°=-84,71 kJ/mol Cp=6,9 + 172,63 x 10-3 T J/molK
etylen: ΔH°=52,32 kJ/mol Cp=3,95 + 156,35 x 10-3 T J/molK
Wodór: ΔH°=0 kJ/mol Cp=29,1 - 1,9 x 10-3 T J/molK
Jaki jest tok rozwiązania tego zadania. Czy np przykład wody jako inerta w
ogóle się nie uwzględnia w obliczeniach, a jeśli się uwzględnia to w którym
miejscu?
Czy osobno trzeba policzyć ciepło wymiennika(Q1) i osobno ciepło reakcji (Q2).
Czy może wszystko zawrzeć w jednym równaniu?
0= Q1 + Q2 przekształcamy Q1=-Q2 ?
Bardzo proszę o wskazówki lub rozwiązanie.
Pozdrwaiam
o.
Reply to
olix
Loading thread data ...
olix snipped-for-privacy@NOSPAM.gazeta.pl> napisał(a):
Brakuje cisnienia i chyba dodatkowo nalezy uwzglednic wymiane masy. Dawno nie liczylem takich zadan, ale Serwinski i skrypt do podstaw iznynierii procesowej zapewne by pomogl.
Reply to
lukaszpk85.SKASUJ
W reakcji nie bierze udzialu, ale podgrzac do 700 C trzeba.
Gdzies potem mozna ta energie odzyskac na wyjsciu, wiec jesli odpowiednio zaprojektowales instalacje to mozesz nie uwzgledniac. Ale tylko wtedy.
J.
Reply to
J.F.

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.