Zmiękczenie sprężyn przy użyciu c

Chciałbym sprężynę stalową potraktować jakimś kwasem, by zmienić jej
właściwości, a konkretnie nadać jej progresję.
Sprężyna, częściowo zanurzona w jakimś kwasie bardzo powoli zostałaby
wyciągana.
Czy ktoś przerabiał coś takiego?
A moze jest inny sposób?
zyga
Reply to
Zygmunt M. Zarzecki
Loading thread data ...
Gruby ten drut ? Trawienie jest dlugotrwale i kaprysne. Mozna sprobowac tez elektrolitycznie.
To chyba jednak normalnie sie wykonuje ze zmiennym skokiem nawiniecia.
Sama zmienna srednica preta nic ci nie da.
J.
Reply to
J.F.

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.