AJ-PRESS we Wrocławiu

Czołem Znacie jakieś dobre miejsce we Wrocławiu, gdzie mógłbym kupić monografie AJ-PRESS ? Czy stoisko na Dworcu Głównym jeszcze istnieje ?

Bartek Florczak

Reply to
Bartek Florczak
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.