Ciekawe lądowanie odrzutowego pasażera

Witam Fajny model i lądowanie z ciekawym zakończeniem.

formatting link
cyfrac

Reply to
cyfrac40
Loading thread data ...

Powinien stanąć na środku tego pasa. Może uderzenie w głowę przywróciło by rozsądek.

robin

Reply to
robin

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.