Ciekawostka - korespondencyjne zawody oldtimerów.

Witam Konkurs rozgrywany jest corocznie od 3ch lat w Argentynie. Startują modele szybowców budowanych według palanów powstałych do 1956r. Zawodnicy przesyłają wyniki (suma 5ciu lotów) drogą korespondencyjną do organizatora. Szczegóły na stronie:

formatting link

Reply to
Paweł Pracki
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.