Czego brakuje Wam na rynku modelarskim ? Wizja sklepu marzen :)

Witam
Chcilabym sie dowiedziec od Was Szanowni koledzy, czego Wam brakuje na rynku
modelarskim, w czym uleprzylibyscie dzialajace dzisiaj sklepy internetowe ,
co zmienic, jakiego asortymentu brakuje itd.
Informacje te niebeda uzyte nigdzie dalej, chce sie zorientowac poprostu w
rynku.
Za podjecie dyskusji w tym temacie wszystkim z gory dziekuje :)
Pozdrawiam
Gumis
Reply to
gumis2001
Loading thread data ...
PINIĘDZY !!!!!
w czym  uleprzylibyscie dzialajace dzisiaj sklepy internetowe , > co zmienic,  jakiego asortymentu brakuje itd. > Informacje te niebeda uzyte nigdzie dalej, chce sie zorientowac poprostu w > rynku. > > Za podjecie dyskusji w tym temacie wszystkim z gory dziekuje :) > > Pozdrawiam > Gumis > > -- > Wysłano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
Ol-Pen Model
silników benzynowych w przystêpnej cenie Pozdrawiam ARO U¿ytkownik snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Reply to
ARO
U¿ytkownik snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Ja chcia³bym TowerHobbies.pl :P Ulepszone (cenowo) - ale i nasze sklepy internetowe s± niez³e :)
Reply to
kyrzi
Nowości rynkowych, które nie wchodzą z rocznym opóźnieniem, ASORTYMENTU, niższych CEN przede wszystkim, odrobinę większej troski o klienta i zorientowania na temat własnych towarów. Jednak najbardziej właśnie niskich cen i asortymentu mi brakuje. Taki np. Tower Hobbies czy Hobby Lobby (szczególnie to drugie) kilka razy w miesiącu ogłaszają nową, atrakcyjną dla klientów promocję. Polskim sklepom jeszcze "troszkę" do tego brakuje... ale trzeba optymistycznie przyznać że "idzie ku lepszemu", bo jezcze kilka lat temu było sporo gorzej.
Jeżeli założyciel tematu chce założyć sklep to życzymy powodzenia!
Pozdrawiam, Szymon
Reply to
invalid unparseable
Ops... Nie pomyślałem o tym, że mogłeś zapytać o to, czego nam brakuje w sklepach modelarskich w ogóle, nie tylko w Polsce. Mam nadzieję, że o to Ci chodziło.
Pozdrawiam, Szymon
Reply to
invalid unparseable
Brakuje nam tego co maj± Czesi...
Czesi potrafi± robiæ helikoptery (mscomposit)
formatting link
potrafi± robiæ równie¿ doskona³e modele. Potrafi± robiæ doskona³e silniki bezszczotkowe....
formatting link
robiæ dobre silniki ¿arowe / benzynowe... Jak patrze na Roto :
formatting link
i t± obrabian± CNC g³owicê to ahhh.... itd....itd... A najwa¿niejsze, ¿e to co robi± to potrafi± sprzedaæ. Spawa zupe³nie ¶mieszna ale helikopter produkowany w Czechach zamawiamy przez sklep w USA.
W±tpiê ¿eby nasi in¿ynierowie odstawali poziomem od tych w Czechach, w±tpiê równie¿ w to, ¿e ich rynek krajowy jest wiêkszy. Byæ mo¿e dla rodzimych producentów problemem jest bariera jêzykowa. Mi³o widzieæ, ¿e firmy takie jak ArtHobby lub
formatting link
oferuj± witrynê w jêzyku angielskim. Mimo to wydaje mi siê, ¿e np. witryna arthobby jest o tyle nie zrozumia³a dla Polaków, a dla klienta zagranicznego, który przyzywczajony jest do sklepów internetowych w których p³aci siê kart±, bêdzie czarn± magi±. Wydaje mi siê, ¿e je¶li nasze sklepy i producenci zaczn± sprzedawaæ swoje produkty na szersz± skalê, nam te¿ bêdzie lepiej... Wszystko idzie w dobrym kierunku, przyk³adem jest
formatting link
- modele, mog± spokojnie konkurowaæ z tymi z USA i Unii.
Pozdrawiam Filip przepraszam za literówki:)
Reply to
Filip Gdynia
czego brakuje: Asortymentu, ceny nieproporcjonalne do zarobków, możlwości płatnicze i przesyłki za granice...
Akurat ja mieszkam w Wiedniu i oglądam sklepu "żywe" i on-line i sobie porównuje... i głos się na głowie jeży (??ż czy rz??) jak w Polsce to idzie pod górę. Jest lepiej, ale żeby to lepiej szło szybciej cholera...
Asortyment - jak ja potrzbuję blache miedzianą 0.1 mm to sobie idę do sklepu i kupuję... w W-wie byłoby trudniej... W Wiedniu mam co najmniej 4 miejsca gdzie mogę wybierać... plus profile mosiężne, ceowniki itd.
Narzędzia - Proxxon - mogę wybierać do jakiego sklepu pójde... i porównać cenę, a do tego jeszcze się targować!!!
ceny no cóż... przykład. piła tarczowa Proxxona (ta mniejsza) cena katalogowa w Austrii EUR105, w Polsce - 549zł !!!! no co ta za przelicznik. I tak się mają niestety ceny... do tego dla mnie 100 EUR, to jak pójść do sklepu na zakupy weekendowe z żarcia... nie będę dalej się rozwijał...
Polskie sklepy są tańsze jeszcze i mogą zdobyć marke za granicą, np firma AMBER chyba (elemnty trawione) ma ogromną oferte w Niemieckich sklepach.. Takich firm powinno być więcej... Polskie silikony np są tańsze i lepsze... ale na ich stronie nie mogę ich zamówić za granicę... dlaczego??!!! Nawet, jakbym mógł to jak mam zapłacić, czemu kart nie są przyjmowane??!!! bo polskie banki mają chore prowizje?!
Pozdrawiam Jurek ======================================
formatting link
======================================
Reply to
Jerzy Bin
Metale kolorowe w dowolnej ilo¶ci i asortymencie bez problemu w du¿ych miastach kupisz w Polsce. No mo¿e z wyj±tkiem tytanowej blachy bo ta wystêpuje tylko jako 0.5 , 0.8 i 1 mm .
Ceny Proxona s± faktycznie chore. Skoro dystrybutorzy lekcewa¿± stan naszych portfeli to my lekcewa¿ymy Proxona ....i tak to leci. Najczê¶ciej k³opoty z zakupami w Polsce bior± sie z nieznajomo¶ci ¼róde³ zakupów i oczywi¶cie bardzo wysokich cen (Euro x1,5 )
Reply to
Roh
Gdzie Romku w Krakowie kupujesz blachê tytanow± i ile to kosztuje? Nadaje siê toto na zrobienie podwozia?
Reply to
Lukasz
Blacha tytanowa do nabycia w Mielcu .Nie kupowa³em ale jest bo rozmawia³em telefonicznie .Nie wiem czy sie nada do podwozia bo nigdy nie robi³em nic z tytanu. Ale jakie podwozie itd ? Zadzwoñ -moze co¶ innego sie nada do tego celu.
Reply to
Roh
A mnie brakuje tartaczkow malych spalinek, pod silniki 1.5...2.5ccm. Praktycznie u nas nie ma takiej oferty(pomijam, ze ogolnie jest ich malo).
A ogolnie - jak to wszyscy podkreslili... ceny...
Reply to
Doman
Na razie tylko pytam, ale w sezon pewnie bêdê zmuszony do zrobienia drugiego podwozia do mojej Extry
formatting link
. Oryginalnie jest tam podwozie kompozytowe (swoja drog± niesamowicie wytrzyma³e). My¶la³em o zrobieniu kopii z p³askownika duralowego 1.5 - 2mm, ale tym tytanem mnie zainteresowa³e¶. Ciekawe, jakie tytan ma w³asno¶ci sprêzyste, je¶li wogóle jest sprê¿ysty...
Na razie siê nie pali, wiêc nie dzwoniê.
Reply to
Lukasz
Lukasz pisze:
Czysty tytan jest kruchy. To co się tytanem potocznie nazywa, to stopy tytanu z aluminium (2-6%) i innymi :)
Mumin
Reply to
Michał Mierzwa
Witam!
U¿ytkownik snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Jeszcze siê taki nie narodzi³ co by wszystkim dogodzi³. Mnie np. brakuje akcesorii szkutniczych - ¶ruby napêdowe trój i cztero ³opatowe prawe i lewe z plastiku i mosi±dzu o ró¿nych ¶rednicach zewnêtrzynych i wewnêtrznych [gwinty na wa³y]. Wa³ów napêdowych d³u¿szych ni¿ 225mm, przekladni redukcyjnych i wielu innych. Nie sposób wszystkiego tu wymieniæ. Ka¿dy sklep tradycyjny i internbetowy te¿ ma jaki¶ asortyment sta³y, który schodzi jak przys³owiowe "bu³eczki". Nikt nie bêdzie zamra¿a³ kapita³u obrotowego w asortyment schodz±cy sporadycznie. I to jest prawid³owo¶æ. Moim zdaniem w ofercie sklepu powinien znajdowaæ siê towar czyli "bu³eczki" który sprzedawany powinien byæ od rêki. Natomiast ten ma³o schodz±cy powinien w³a¶ciciel sklepu sprowadzaæ na indywiduwlne zamowienie w okre¶lonym czasie. W ofercie powinna byæ taka forma zaznaczona, a czas realizacji okre¶lony. Na stronie powinna byæ zak³ada gdzie mo¿na by wpisywaæ asortyment jaki powinien sklep sprzedawaæ. Sprzedaj±cy mia³by rozeznanie o co modelarzom chodzi i czas rozpoznaæ rynek hurtowy pod wzgledem cen i czasu realizacji zamówienia. W ofercie towaru powino byæ zdjêcie i trochê obszerniejszy jego opis ni¿ tylko jego nazwa. Powinny siê te¿ znajdowaæ opinie i porównania z towarem innych firm. W sprzedarzy powiny byæ te¿ plany modeli i czasopisma modelarskie krajowe i zagraniczne. Mar¿e powinny byæ tak ustalone aby zyski by³y generowane z du¿ego obrotu a nie z wysokich mar¿. Towar powinien byæ dobrej jako¶ci. Asortyment powinien zaspokajaæ wszystkie dzia³y modelarstwa [albo tylko jeden]. To ja mia³bym tyle sugestii.
Pozdrawiam i ¿yczê powodzenia w uruchomieniu takiego sklepu a pó¼niej du¿ych sukcesów.
"Had¿i"
Reply to
invalid unparseable
Użytkownik snipped-for-privacy@poczta.onet.pl napisał:
Brakuje materiałów ,ciężko kupić w sklepie blache Al czy pianki XPS,EPP i Święty gral czyli fornir na skrzydła . Trzeba szukać i jeżdzić po jakiś hurtowniach które zazwyczaj w hurtowych ilościach sprzedają . Przydał by się jakiś lepszy wybór balsy bo w sklepach normalnych albo niema albo jest badziew a zamawiając on line nigdy nie wiesz czy przyjdzie miękka czy twarda .
Reply to
eeemil
Dnia 16-03-2006 o 17:29:03 snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisał:
Czytam Wasze wywody i pozwólcie, że podzielę się moimi doświadczeniami. Kiedyś byłem poważnie zainteresowany założeniem sklepu internetowego. Spóźniłem się trochę, bo może kupiłbym cały sklep od pana Zenka... Rozmawiałem też z kilkoma "hurtowniami" z Polski. Pewna pani z ... uświadomiła mnie, że nie ma w modelarstwie miejsca dla tak zepsutych marżowo branż jak komputerowa. Wszyscy się dobrze znają i nikt nie wyskoczy z niskimi cenami. Rozmowa z panem Dzikiem była jeszcze mniej przyjemna. Najwięcej dowiedziałem się od pana ze sklepu Leszna, który zapytany czy kupuje w Polsce wyśmiał mnie. To dało mi do myślenia i zrezygnowałem, przynajmniej na jakiś czas... Dopóki większość rynku opanowana będzie przez byłych instruktorów, ludzi w wieku emerytalnym nie ma wielkich szans na polepszenie sytuacji cenowej. W polskich realiach TANIEJ i PRZYJEMNIEJ jest jechać do Czech po 10 serw niż kupić je w krajowych "hurtowniach". Wyjaśnienie: nie mam nic przeciwko ludziom starszym i emerytom nie mam nic przeciwko byłym istruktorom, chylę czoła przed ich wiedzą nie jestem zwolennikiem PIS mam 31 lat
Reply to
Dariusz Mazur
Je¶li tak jest, to nie mo¿e trwac wiecznie, bo ¿yjemy w kapitalizmie i zawsze znajdzie siê kto¶, kto z³amie zmowê cenow± i odbierze pozosta³ym klientów.
Podejrzewam, ¿e po prostu popyt na art. modelarskie jest tak ma³y, ¿e aby zrekompensowaæ niewielk± sprzeda¿ nale¿y podnosic mar¿e, ¿eby jako¶ wyj¶æ na swoje.
Dlatego jestem egistycznym gor±cym zwolennikiem modelarstwa i bardzo siê cieszê, gdy widzê nowego modelarza. Bo du¿y popyt, to niskie ceny!
Reply to
Lukasz

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.