czym malować styropian ?

Loading thread data ...
Mnie wystarcza biała lateksowa emulsja akrylowa "dekoral". Kolorki robię dodając w odpowiednich proporcjach atramenty od drukarki.
Reply to
crazy4volvo
Dnia 26.01.2011 Karol J. <qpeciarz@p> napisał:
Każdym, którego rozpuszczalnik nie rozpuszcza styropianu.
Akrylowe, olejne (prawdziwe olejne rozpuszczalne na terpentynę), ftalowe (?), wszelkie "emulsyjne", chloro-kauczukowe (tu sie prawdopodobnie walnąłem), ... .
Swoją drogą cel malowania mocniej wskaże konkretną metodę. Pamiętam, że czytałem o kryciu styropianu foliami przyklejanymi na termo. :)
KAcper
Reply to
Kacper Perschke

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.