Czym rózni sie MC15 od MC12?

Witam....Czym rózni sie MC15 od MC12....? ( nadajnik)

Reply to
Krzysiek
Loading thread data ...

Krzysiek napisał(a):

Wejdź na strone graupnera to zobaczysz jaka jest roznica ,jeżeli jeszcze robia mc15

Reply to
Wiesiek3

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.