Eclipse 7 czy Optic 6

Odwieczny dylemat, któr± braæ?
Cel u¿ycia szybowce motoszybowe oraz delty i lataj±ce skrzyd³a. Wszystko
elektryki. Ogony klasyczne oraz V.
O Optic'u pisz± ¿e bardziej ergonomiczny, lepiej przemy¶lany oraz solidniej
zrobiony. O Eclipsie, ¿e ma wiêcej mikserów oraz jedne kana³ wiêcej. Tak
czy inaczej to raczej ogólniki. Do obu mo¿na PLL w³o¿yæ jak wyczyta³em i to
chyba tego samego. Czy s± jeszcze jakie¶ inne ró¿nice pomiêdzy?
Pytanie oczywi¶cie czy ten 7 kana³ jest w ww. zastosowaniach do czego¶
przydatny? Do czego?
Jakie s± jeszcze za i przeciw?
Z góry dziêkujê za sugestie i pozdrawiam...
Uk³ony, KiT
Reply to
Kit
Loading thread data ...
witam, dla mnie wyznacznikiem byl 7my kanal. lubie kombinowac i eclipse7 daje mi wiecej mozliwosci. co do ergonomi - optic ma przewage ale i do niewygodnych galek w eclipse7 mozna sie przyzwyczaic.
Reply to
Piotr Sadowski
Je¿eli tak formuujesz pytanie to wystarczy Ci 5 kana³ów reszta jest na zapas. Obydwie aparatury bêda dobre... "a skoro nie widaæ ró¿nicy to po co przep³acaæ" ;-)
Eclipse ma 3 dodatkowe "wolne" miksery. Podstawowy zakres dedykowanych mikserów jest taki sam. Nie robi³em wnikliwej analizy ale przegladajac nie widzê ró¿nic. Mnie jeszcze nie zdazy³o siê u¿ywaæ "wolnego" miksera. W moim przypadku - bo tylko o takim mogê mówiæ by³o bymi wszystko jedno czy zbywa mi 2 czy 5. Na stronie Hiteca
formatting link
s± dokumentacje obu aparatur. Pobierz, przeczytaj, porównaj. Liczba kana³ów w podstawowych zastosowaniach wydaje siê byæ wystarczaj±ca. Ja jeszcze nigdy nie korzystalem jednoczesnie z wiêcej ni¿ 5 kana³ów. Wydaje mi siê ¿e je¿eli "doro¶niesz" to etapu ¿e dodatkowy (>6) kana³ bêdzie Ci potrzebny to i tak bdziesz chcia³ zmieniæ aparaturê na co¶ z górnej pó³ki, jak¶ futabê 9CAP czy cos podobnego.
Tak, ale nie widzia³em jeszcze tego w sprzeda¿y. Dwie pary kwarców o ile nie bierzesz czêstego udzia³u w du¿ych imprezach jest wystarczaj±ce.Nawet gdy latasz sam to druga para jest awaryjna na wypadek uszkodzenia pierwszej.
IMO ¿adnych istotnych funkcjonalnych przemiawiajacych na korzy¶æ dro¿szego Eclipsa. Optic ma nawet wiêksz± pamiêæ modeli (8) co jest cze¶ciej i szybciej staje siê przydatne ni¿ dodatkowy kana³.
Od ponad 2 lat mam Eclipsa, ale dzisiaj nawet bym siê nie zawacha³ bior±c Optica.
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Jak dobrze doczyta³em oba s± w ofercie AH. Cena jakie¶ 2xx z³ Dziêki a odpowied¼.
Pozdrawiam, KiT
Reply to
KiT
Ooo.. To mi³o a zwa¿ywszy na cenê kwarców to nawet niedrogo. Nie wiesz jak siê w tym ustawia czêstotliwo¶æ? Zworki?
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
U¿ytkownik "Piotr "Pitlab" Laskowski" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:csj13a$7ir$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
S± , faktycznie. cena niestety blizsza 3xx ni¿ 2xx. A kana³ ustawiasz - niestety plastikowym ¶rubokrêtem do³±czonym do modu³u.
Pozdrawiam, Pawe³ Ubysz.
Reply to
Paweł Ubysz
Tak czy inaczej chyba warto? Tym bardziej, ¿e gdzie¶ widzia³em te¿ odbiornik z t± opcj±.
No to niestety pora¿ka, a¿ siê prosi by z poziomu programu.
Uk³ony, KiT
Reply to
Kit
Tylko co z tego PLL, skoro i tak trzeba miec kwarce do odbiornika, a w przypadku arthobby, jeden sprzedaja za 55pln, podczas gdy pare (rx+tx) za 60. PRzynajmniej tak bylo jeszcze niedawno.
Moze wiecie gdzie mozna kupic tanio sam kwarc RX?
Marcin
U¿ytkownik "Kit" snipped-for-privacy@wp.usunto.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cskbg5$joe$ snipped-for-privacy@news2.ipartners.pl...
Reply to
Marcin :: paradox
gdzie x nale¿y do przedzia³u <0,9> czyli reasumuj±c 289 :)
Uk³ony, KiT
Reply to
KiT
Allegro? Muszê poprosiæ znajomego o przemierzenie przyk³adowego kwarcu i zobaczenie co jest dostêpne w sklepie elektronicznym jako odpowiednik, przecie¿ to paranoja by to kosztowa³o 50z³
KiT
Reply to
Kit
Na Allegro mozna dostac pare kwarcy 35Mhz za 30zl
Reply to
sector
Co dalej jest zabawne, bo ten element w elektronice kosztuje 5z³ :)
Reply to
KiT
Dziêki za odpowiedzi, naby³em Optica teraz zaudam siê po odpowiedni kabel do FSM'a :)
Wybór by³ jedyny s³uszny i bêdê go broni³ jak niepodleg³o¶ci :)
KiT
Reply to
KiT
Nie ten sam. Poka¿ mi miejsce gdzie kupisz kwarc pasuj±cy do zastosowañ modelarskich. Pomijam ju¿ fakt ¿e typowe kwarce maj± trochê delikatniejsze nó¿ki (o ile je maja) bo s± przewidziane do innego sposobu monta¿u. To ¿e inne kwarce (produkowane masowo) s± tañsze to jeszcze o niczym nie ¶wiadczy.
Gdyby chodzi³o o kilka, kilkanascie czêstotliwo¶ci pewnie da³o by siê to zrobiæ taniej, ale same pasmo 35MHz ma 30 kana³ów. Do tego potrzeba 3 kwarce na kana³ (nadajnik, odbiornik pojedyñcza i podwójna przemiana) i to ju¿ daje niebanaln± liczbê asortymentu.
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Użytkownik Piotr "Pitlab" Laskowski napisał:
to sa te same kwarce, wykonanie (solidne lub miniaturowe) zalezy od zastosowan a roznica w cenie bierze sie ze znacznie mniejszej partii produkcyjnej, o ile standardowy kwarc 12MHz, 24MHz czy 10,7MHz mozna dostac za 2-5PLN o tyle 6,875MHz dostaniesz tylko na zamowienie w cenie odwrotnie proporcjonalnej do ilosci zamowienia, pare lat wstecz przerabial temat kolega jak chcial nietypowy kwarc na nietypowe pasmo do lacznosci wsrod znajomych, mialo tego byc cos ze 20szt, jak w omigu zawolali cos ponad 2kPLN to skonczylo sie na syntezie. dodatkowo cene podbija fakt ze jest to towar dla hobbystow, ludzi ktorzy zazwyczaj nie znaja sie na elektronice i mozna im latwo ciemnote wcisnac ze to specjalne, extra i wogole, no i sa to ludzie ktorzy wydadza praktycznie kazde pieniadze na swoje kochane cudenka. zreszta zawsze bylo tak ze cena wynosi nie tyle ile cos kosztuje w produkcji tylko tyle ile ktos jest gotow za to dac
Reply to
AlexY
Jasne, do³adnie znam te mechanizmy. Mówi±c "nie ten sam" mia³em na my¶li czêstotliwo¶æ. W¶ród typowych, tanich kwarców nie ma co szukaæ takiego, którego da siê zastosowaæ w RC.
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Użytkownik Piotr "Pitlab" Laskowski napisał:
ta kwestia nie podlega dyskusji i jest scisle powiazana z "masowoscia" o ile do "napedzania" procesora moge rownie dobrze uzyc 12MHz jak i 24MHz (ktore sa w ciaglej sprzedazy i produkcji) tudziez dowolny inny jaki wpadnie mi w rece to dla aparatury wymagany jest kwarc o czestotliwosci dobranej z dokladnoscia do jednego kHz (lub precyzyjniej jesli pracuje na swojej harmonicznej). czestotliwosci modelarskie to zaledwie maciupenki wycinek calego pasma radiowego uzywanego z podzialem na kanaly, gdyby w masowce mialy byc kwarce do wszystkich to wspolczuje sklepom elektronicznym bo hipermarkety przy nich to bylby pikus :)
Reply to
AlexY

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.