Eclipse 7

Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski
Loading thread data ...

Ostatnio odkupiłem od kolegi nadajnik Eclipse 7 i problem w tym że jest w mode 1 a ja pracuję w mode 2 i pytanie czy jest mozliwa przeróbka w mode2 we własnym zakresie czy trzeba to oddac do servisu.

Reply to
Pasierbek Zygmunt

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.