Futaba Skysport

Cześć,
Przymierzam sie do zakupu aparatury Futaba Skysport, 4 kanały.
Interesuje mnie czy ten sprzet ma mikser delta albo ewentualnie mikser V -
usterzenia ? I czy w ogóle warto kupić ta aparaturkę ?? I co śadzicie o
aparaturze Sanwa VG - 400 i RD - 6000 ?
Pozdrawiam Tomek
Reply to
Tomek
Loading thread data ...
nie lepiej kupic FF6, lub nawet uzywana FF7 ? albo FC18 ... SkySport to taki prsty nadajnik jest ... tak jak by na jeden raz . a chyba szybko z tego nie wyrosniesz...??
----- Original Message ----- From: "Tomek" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> To: snipped-for-privacy@newsgate.pl Sent: Wednesday, August 04, 2004 12:37 PM Subject: Futaba Skysport
Reply to
Marcin Juraszek
U¿ytkownik "Tomek" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Kupi³em niedawno RD6000 i jestem bardzo zadowolony. Po zerowe - nie jest tragicznie droga :) (za swoja da³em jakie¶ 700 pln z groszami) Po pierwsze - wszystkie mixery jakie moga sie przydac juz sa i nie trzeba kombinowac z dodatkowymi uk³adami w modelu, Po drugie - pod³±czenie do FMSa (jestem pocz±tkuj±cym oblatywaczem i spêdzi³em jakie¶ 10 godzin za symulatorem æwicz±c "wszystko co lata" zanim rzuci³em pierwszego depronka. Po trzecie - du¿a stabilno¶æ aparatury i ma³a wra¿liwo¶æ na zak³ócenia - raz spotka³em siê z modelarzem który mia³ kana³ o 1 wiêkszy od mojego... Jego model szala³ - a mój nic... :) Niestety nie pamiêtam co on mia³ za aparaturê, ale to jaki¶ starszy model by³.... - z innymi aparaturami nie mia³em okazji testowaæ
A przy okazji - jestem zainteresowany miniaturowym odbiornikiem 40MHz, pojed.. przemiana - jakie¶ 5 kana³ów... Jak komu¶ zbywa to chêtnie siê odp³atnie zaopiekujê. CO¦ POLECACIE?
Pozdrawiam Grzesiek
Reply to
Grzegorz Wiernik
Hej,
Ale mi jest potrzebna jakaś prosta aparaturka do Deproniaków. I zeby miała tylko mikser delta, a tak moze mieć same "gołe" 4 kanały. Mój "kierunek" to Futaba Skysport, Sanwa, albo Multiplex.
Pozdrawiam Tomek
Reply to
Tomek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.