Gazniki

Witam
kiedy¶ pisa³em o moich problemach z MVVS 10 cm . I mam pro¶bê do kolegów o
informacje o ga¼nikach innych firm tzn. . jak rozwi±zali regulacje wolnych
obrotów i regulacje sk³adu mieszanki . Uwa¿am ze sukces silników OS to tylko
dobrze rozwa¿any ga¼nik . Mam tu na my¶li w³a¶ciwy sk³ad mieszanki w
zale¿no¶ci od obrotów
Marek S
Reply to
Marek S
Loading thread data ...
Użytkownik Marek S napisał:
Miałem problem z używaną odkupioną 10-ką mvvs. Nie dał się regulować. Po wielu walkach rozebrałem gaźnik i bardzo dokładnie obejrzałem. Okazało się, że rurka rozpylacza na wewnętrznej powierzchni miała spore ubytki materiału (wykruszenia metalu). Dlatego igła wolnych obrotów latała w rurce rozpylacza "jak ż... po pustym sklepie". Kupiłem gaźnik klapkowy produkcji mvvs (jako zamiennik gaźnika klasycznego). Ze 3 lata temu kosztowało to ponad 100 zł, ale warto było. W klapkowym nie ma wcale regulacji składu mieszanki wolnych obrotów, a silnik chodzi jak złoto :)
MarekK
Reply to
Marek Kowalski
"jak ¿... po pustym sklepie".
Powinno byæ Jak ¯... po pustym sklepie".
W kwestii ga¿nika masz 100% racji.Tak¿e do MVVS ale mniejszego u¿y³em ga¼nik od Enya i by³o ok.
Reply to
Roh

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.