Ile kosztuje model Hornet CP lub Hornet II ?

Proszę o pomoc !!! Czy ktoś z modelarzy może podać ile kosztują modele w temacie ? Za odpowiedzi dziękuję serdecznie. Pozdro for all

Reply to
bez_nicka
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.