Jak uruchomić silnik benzynowy

Mam problem z uruchomieniem silnika benzynowego ZDZ 40 ccm. Po dłuszym
okresie postoju ponoć mambrany w gaxniku stają się twarde i trzeba je
namoczyć w paliwie. nie cchę rozbierać całej maski silnika.Próbuję to
odpalić bez rozbierania.Proszę o radę co mogę zrobić aby ten motor ożył?
Jacek
Reply to
Jacek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.