Jeti Advance 18 plus - jakie tranzystory?

Loading thread data ...

Użytkownik ple napisał:

Głowy se obciąć nie dam bo nie miałem takiego regla, ale pewnie Si4410 / Si4435 lub coś w tej klasie.

Pozdrawiam Grzegorz

Reply to
Grzegorz Kurczyk

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.