Kłopoty z Hooney Bee 2 CP, Tuning Horneta 2, T-rex 450 w locie,

Nowe artykuły na epheli.pl:

- T-rex w locie

- Poczatek sezonu heli - pierwsze loty

- Jak naprawić rozbitą kabinę

- Heli w TVP

- Tuning Horneta 2

- Usuwanie luzów w okuciach wirnika ogonowego Eco 8

Zapraszam,

formatting link

Reply to
admin
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.