Konstal 105

Poszukuję planów (schematów) konstalowskich 105-tek. Zwłaszcza tych sprzed
modernizacji. Czy ktoś to posiada może w wersji zdatnej do przesłania
mailem. Nie muszą być całe wagony. Mogą też być niektóre fragmenty (wózki,
pantograf itp). A może ktoś ma jeszcze zdjęcia takich detali. Też mogą być.
Reply to
Mr.T
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.