ktoś polską instrukcję do Eclipse 7

Witam !
Ma ktoś może polską (pełną instrukcję) do:
- Hitec Eclipse 7
- futaba GY401
Mam instrukcje po angielsku, ale to już dla mnie za bardzo skomplikowane.
Pozdrawiam
Bartek
Reply to
wyciachajTO
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.