Kupie żołnierzyki

Jestem zainteresowany kupnem zestawu żołnierzyków niezapomnienej firmy
MATCHBOX. Najbardziej interesuje mnie zestaw AFRICA CORPS ale nie pogardze
innymi. Prosze o pomoc
Tom
Reply to
Tom
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.