Latać każdy może

Witam
Popatrzcie co potrafi kobieta:
formatting link

Tomek
Reply to
Tomek Nawacki
Loading thread data ...
hahaha nie tnijcie pasów to nowy samochod dobre o ma³o z krzes³a nie spad³em :-)
Reply to
DJDIT
Ta je¼dzi - a zobacz jak ta lata:
formatting link
Pozdrówka Piotr
Reply to
Piotrp_de

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.