Lego Mindstorms NXT w Polsce?

Czy wiecie coś na temat dostępności Lego Mindstorms NXT w Polsce? Sklep Lego zamierza zacząć sprzedawać zestawy 1 lipcaw dosyć niskiej cenie. Zastanawiam się czy lepiej przywieźć zza granicy czy da się kupić wysyłkowo w Polsce, ale nie mogę znaleźć żadnego sklepu, który by to oferował.

Reply to
Jacek Popławski
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.