Maszyna parowa

Niedawno ktoś na grupie poszukiwał maszyny parowej:
formatting link
okazji jest cały warsztat ;)
Tak na marginesie, gdzieś jeszcze mam resztki takich zabawek
mojego...dziadka. Data produkcji sprzed wojny. I piłą tarczową
można ciąc listewki a na tokarni toczyć drewno...
Reply to
Piotr Konopka
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.