Miernik obrotów smigła !

Może ma ktoś w swoich zasobach jakiś schemat na 16f84 miernika obrotów
śmigła.
Poszukuje rozwiązania do samodzielnego wykonania przyrządu.
Michał_Sz
Reply to
Michal S.
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.