Oracover w Trójmieście - gdzie ?

U Szyszkowskiego w Aero Model nie ma , ktoś wie gdzie w 3city mają
przezroczyste folie oracover (konkretnie szukam niebieskiej...) ?
Michał
Reply to
Gelerth
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.