[plastik] testors - czy to normalne?

witam!
Czy to normalne ¿e po 24 godzinach od na³o¿enia pierwszej warstwy
druga rozpuszcza t± pierwsza i wychodzi wielkie G na modelu?
Fakt ¿e farba ma z 5 lat ale dopiero teraz zosta³a u¿yta pierwszy raz.
Jest trochê gêsta a po na³o¿eniu drugiej warstwy zachowuje siê jak
glina, czy to brak no¶nika dla pigmêtu?
pozdr
Reply to
tompac [TK
Loading thread data ...
To zdecydowanie nienormalne. A moze czym¶ rozcieñcza³e¶ farbê ?
U¿ytkownik "tompac [TK]" snipped-for-privacy@USUNautofocus.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c2fh02$emg$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
Marskan
Niczym, ganz nowa farbka
Reply to
tompac [TK

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.