Podstawka pod Futabę

Na jednym ze zdjęć ze zlotu w Pile

formatting link
(a właśnie, opiszcie, jak było) jest widoczna taka śliczna podstawka pod radio (futaba FF9?). Można prosić właściciela o pochwalenie się, co to dokładnie jest? Własnoręczna konstrukcja, kupna? Jeśli to drugie, to ile kosztowała i gdzie?

Mumin

Reply to
Michał Mierzwa
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.