Modelarz ze Szczecina ???

Witam :)
Tak jak w temacie poszukuje modelarzy ze Szczecina.
(Interesuje mnie tylko plastik)
Pozdrawiam Rafal
Reply to
kamyk
Loading thread data ...
tutaj...
pzdr Meehau
Reply to
Michal
U¿ytkownik "kamyk" snipped-for-privacy@pentagon.eu.org> napisa³ w wiadomoœci news:bmkkff$hmq$ snipped-for-privacy@zeus.man.szczecin.pl...
jak cos niedaleko to ja koszalina :) pozdr ObCy
Reply to
ObCy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.