Pytanie odnośnie reglera 3p opto

Mam pytanie Koledzy. Streśćcie mi proszę w jakiej kolejności odłączam regler najpierw od pakietu czy odbiornika. Wiem że najpierw gdzieś nie można, a może przy silniku, skleroza!!!

Reply to
Konrad "CAT" Uzarski
Loading thread data ...

Najbezpieczniej i najpewniej jest tak:

Właczamy w kolejnosci

-nadajnik

-pakiet odbiornika

-pakiet napędu

A wyłaczamy w kolejnosci odwrotnej!

Pozdrawiam Robert

Reply to
PhoenIX_rc

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.