Kilka pytań odnośnie masowych momentów bezwładno

witam wszystkich. Borykam się z problemem znalezienia odpowiedzi na 2
pytania które będą mi pomocne do laboratorium z teorii mechanizmów.
Jedno z nich brzmi: "Podstawowe zależności na masowe momenty bezwładności
brył" Drugie pytanie również związane z masowymi momentami bezwładności
brzmi: "uproszczone metody wyznaczania masowych momentów bezwładności -
omówić, podać możliwości zastosowania". Jeśli ktoś z Was znajdzie dla mnie
chwilkę czas i wiedze na ten temat będę mu bardzo wdzięczna. Pozdrawiam.
Reply to
Weronika
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.